پنجشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۲

 
وبلاگستان شهر شيشه ای
برگزيده ای از وبلاگ های فارسی
به اهتمام وحيد قاسمی
تهران: انتشارات ناقوس 1382
تعداد صفحات 352
قيمت 2600 تومان
* * *
کافه بلاگ؛ از اين بهتر نمی شد. قرار با بر و بچه های فروغ ساعت پنج و نيم بود. بی هوا تو کتاب های شهر کتاب وول می خوردم و به عادت قديم مفت خوانی می کردم ـ کتاب خواندنی برايان فی (1381) فلسفه امروزين علوم اجتماعی: نگرشی چند فرهنگی. ترجمه خشايار ديهيمی. تهران: طرح نو ـ که چشمم افتاد به رنگ زرشکيش.
...
خودش بود. همان که زمانی آيدا، رضا، نورهود، سامان، و عاليجناب کرم پی اش بودند و قرار بود برای نخستين سالگرد تولد وبلاگ فارسی چاپ و منتشر شود.
ديگر قيدش را زده بودم. گاس توقيف شده باشد.
حدس بی راهی نبود.
...
اسمم را در دفترچه خاطرات فروشنده نوشتم.
...
گفتم بر و بچ همگی سورپريز می شوند... ولی همان دم در کش اومدم. روی پيشخون بود.
...
از معجزات اين کتاب همين اندازه بگويم که وقتی تو مترو داشتم آن را ورق می زدم، متوجه کنجکاوی فردی شدم که چند صندلی آنطرفتر در رديف روبرو نشسته بود؛
يک وبلاگ نويس کوهنورد (وبلاگ نويس هم مگه کوهنورد می شه؟).
...

حالا که حرف کتاب است شايد بد نباشد اين دو تا کتاب را هم خدمتتان معرفی کنم:

فرهنگ لغات زبان مخفی
با مقدمه ای درباره جامعه شناسی زبان
مهدی سمائی
تهران: نشر مرکز 1382
تعداد صفحات 116
قيمت 1200 تومان

دفترچه خاطرات و فراموشی
محمد قائد
تهران: طرح نو 1380
تعداد صفحات 328
قيمت 2200 تومان

خلاصه بشتابيد که غفلت موجب پشيمانی است.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]