شنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۴

 
Bananas (1971) Woody Allen

چند روز پيش توفيقی دست داد تا در خدمت دوستی عزيز و اهل فيلم،
«موزهای»
وودی الن را تماشا کرديم و خوب مطابق معمول فيلم های الن خالی از لطف نبود
هر چند فیلم پرش هایی داشت ...
به هر حال می خواهم بگویم بروید
Annie Hall (1977) Woody Allen
وی را ببینید، همین!

نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]