سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۷

 
Pixote: The law of the weakest (1981) Hector Babenco
داستان يک پسربچه خيابانی به نام پيشوت است که در فقر و فساد دست و پا می زند.

* * *
اگر خوشی زده زير دلتان و دلتان هوای ضدحال کرده،
اين فيلم را توصيه می کنم.
از زمين و هوا سر اين آدم بلا نازل می شود؛
انگار آمده که فقط ضدحال بخورد...

به لحاظ مستندنمايی اين فيلم خيلی به
City of God (2002) Fernando Meirelles and Katia Lund
شبيه است و جالب اينکه هر دو هم محصول برزيل!
البته نمونه وطنی آن را هم داشتيم:
زير پوست شهر (1379) رخشان بنی اعتماد

بالشخصه فکر می کنم اثر بايد دارای نوعی تعادل احساسی باشد
نوعی حس آميزی متوازن،
به قسمی که اگر ناراحت کننده ترين موضوعات را هم مطرح می کند، ولی
در کل با چاشنی کردن حس های خوشايند،
تجربه ای لذت بخش برای مخاطب بيافريند.

مثل معروفی است به اين مضمون که
برای نشان دادن کسالت، لزومي ندارد و نبايد اثر کسالت بار باشد.

نظرات: ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]